-

San Antonio, TX

AT&T Center

San Antonio Stock Show & Rodeo

Houston, TX

NRG Stadium

Houston Livestock Show and Rodeo

Tokyo, Japan

PopSpring - Makuhari Messe

The 7/27 Tour - PopSpring 2017

Kobe, Japan

Kobe World Hall

The 7/27 Tour - PopSpring 2017

Hong Kong, PROC

Asia World Expo

The 7/27 Tour

Taipei, Taiwan

NTU Stadium

The 7/27 Tour

Manila, Philippines

MOA Arena

The 7/27 Tour

Singapore, Singapore

Star Theatre

The 7/27 Tour